İngiltere’de Master Kabul Şartları

İngiltere’de Master (Yüksek Lisans)

İngiltere’de üniversiteler uluslararası öğrencilere yüksek kalitede tüm dünyada geçerliliği olan yüksek lisans programları sunmaktadır.

İngiltere’de yüksek lisans programları genel anlamda 1 yıl sürmektedir. 1 Yıllık eğitim sureci 3 döneme ayrılır. 9 ay ders+3 ay tez dönemi. 10-20 bin kelime uzunluğundaki tezinizi derslerinizin bittiği yaz, ya da daha sonraki bir tarihte teslim etmeniz beklenir. Yüksek lisans derecesi, sınavlar ve yüksek lisans tezi değerlendirildikten sonra alınır.

Yüksek lisans programlarında genelde sınıflarda bulunan az sayıda öğrencinin derse aktif katılımlarının beklendiği bir sistemle eğitim verilir. İngiliz eğitim sisteminde ve özellikle yüksek lisans seviyesinde grup halinde çalışmak, projeler hazırlamak ve sunum yaparak bilgilerinizi diğer öğrencilerle paylaşmak oldukça önemlidir.

Yüksek lisans seviyesinde en yaygın akademik ünvanlar şunlardır:

 • MA (Master of Arts)
 • MSc (Master of Science)
 • LLM (Master of Laws).
 • MMus (Master of Music)

Research Yüksek Lisans (Araştırma Masterı) Öğrenciler derslere girmek yerine bir eğitmenin gözetiminde kendi başlarına araştırma yaparak 30-40 bin kelime uzunluğunda bir tez hazırlarlar. Örneğin; NeuroScinece, Pscyhology, Clinical Research, Linguistics … gibi bölümlerde bu program bulunmaktadır.

YÜKSEK LİSANS KABUL KOŞULLARI

Akademik Başarı: İngiltere’de her diploma ortalamasını kabul edecek bir üniversite bulunmaktadır. Önemli olan doğru okullara başvurunuzun gerçekleştirilmesidir.

İngilizce yeterlilik: İngiltere’de herhangi bir yüksek lisans programına katılmak için İngilizcenizin proficiency ya da advanced seviyesinde olması gerekmektedir IELTS sınavından ortalama 6.5 alan öğrenciler İngiltere’de Yüksek lisans yapabilir.

PRE-MASTER Programı: Mezuniyet not ortalamanız düşük kalıyorsa ya da İngilizceniz yeterli değilse, Pre- Master programına katılabilirsiniz. Pre-Master programını akademik başarı durumunuzu yükseltmek ve daha iyi programlar tarafından kabul edilmek için bir alternatif olarak da değerlendirebilirsiniz. İngiltere’de her üniversitenin Pre-Master programı yoktur. Bazı üniversitelerin Pre-Master programı anlaşmalı oldukları College’lar bünyesinde verilmektedir. Pre- Master programları, okumak istediğiniz bölüme göre değişir. Örneğin, Business Pre- master programı, Mühendislik Pre- Master programı gibi..

SIRALAMALAR

Times ve Guardian ‘a göre üniversitelerin bölümsel ve genel sıralamalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://www.timeshighereducation.co.uk/Rankings2009-Top200.html

http://www.how2uk.com/university.ratings.4/the-guardian-2009-british-university-rankings.html

 

BAŞVURU EVRAKLARI

 • Personal Statement ( niyet mektubu )
 • Diploma (Mezunlar için)
 • Öğrenci belgesi (Mezun olmayanlar için)
 • CV
 • Transkript Belgesi
 • 2 adet Akademik Referans Mektubu
 • 1 adet Is ya da staj Referans Mektubu
 • Sertifikalar, Belgeler
 • TOEFL ya da IELTS belgesi
 • Gerekiyorsa Portfolyo (Sanat ve dizayn bölümleri için )

BAŞVURU DÖNEMİ

Her üniversiteninbelirlediği bir son başvuru tarihi vardır. Ancak yüksek lisans programlarına başlamayı düşündüğünüz tarihten bir yıl önce başvurular başlar ve okul başlangıç tarihinden ortalama 4 ay öncesinde biter.  Başvurular üniversiteye ulaştıktan sonra genellikle dört- altı hafta içinde sonuçlanır.

Şartsız kabul:  Akademik ve dil yeterliliği olan öğrenciler diğer koşulları da sağlıyorsa şartsız kabul almaktadırlar.

Şartlı kabul: Öğrencilerin akademik ve İngilizce yeterliliği saptanamadığı durumlarda (halen eğitimini sürdürüyor olmak, İngilizce yeterlilik sınavı sonucunu henüz almamış olmak vb.) şartlı kabul verilir.

YILLIK ORTALAMA EĞİTİM ÜCRETLERİ

 Bölümler   Fiyat Aralığı
 Sanat ve Sosyal Bilimler   £9.500-12.000 GBP
 Fen ve Teknik Bilimler   £10.000-14.000 GBP
 Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik   £14.000-20.000 GBP

 

 

 
Güncel Haberler
Work and Travel
01