Seçeneklerinizin Farkında Mısınız?

Seçeneklerinizin farkında mısınız? Artık Avrupa Üniversiteleri bizim üniversitelerimiz oldu!

Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim Alanı oluşturmak amacıyla 1980’lerde başlatılan  çalışmalar, 1997 yılında Lizbon Sözleşmesinin, 1999’da da Bologna Bildirisinin imzalanmasıyla sonuçlanmıştır. Türkiye bu anlaşmaya 2004 yılında imza atmış ve sözleşme 2007 yılında yürürlüğe girmiştir.

Avrupa Yükseköğretim Alanı projesinin 2 temel amacı vardır:

a) Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin uluslararası hareketliliğinin ve serbest dolaşımının etkili bir biçimde sağlanması ve teşvik edilmesi,

b) Avrupa Bölgesi’nde bir başka ülkeden alınmış olan Yüksek öğretimle ilgili belgelerin ve yükseköğretime giriş sağlayan ortaöğretim derecelerinin tanınması.

İmzalanan bu anlaşmalar ile yüksek öğrenim, yabancı diplomaların tanınması ve öğrencilerin yurtdışında eğitim alabilmesi ile ilgili Türkiye’de önemli ilerlemeler olmuş, öğrenciler özellikle teşvik edilmeye başlanmıştır.

Bu bağlamda Türkiye’de alınan karar ve yeni yönetmeliklerce,  öğrencilerin bir Avrupa Birliği ülkesinde eğitim alabilmek için üniversite yerleştirme sınavına girmeleri ve/veya ÖSYM üniversite tercih kataloğunda belirlenen üniversiteleri seçme zorunlulukları kaldırılmıştır. Bir başka deyişle, Avrupa Birliğinde yüksek öğrenim almak isteyen öğrencilerin önlerindeki tüm engeller kaldırılmış ve öğrenciler Avruğa Birliğine üye ve aday ülkelerde eğitim almalarına teşvik edilmeye başlanmıştır. Avruğa Birliği üyelik müzakereleri kapsamında karşılıklı anlaşmalar kapsamında ise, Avrupa Birliği ülkelerinde alınan diplomaların tanınması ve denkliği önündeki engeller resmen kaldırılmıştır.

Buna gore, Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmaların verdiği imkanlar doğrultusunda öğrenciler üniversite yerleştirme sınav sonucuna göre değil, lisede aldıkları alan eğitimi, bireysel yetenek, yeterlilik ve tercihlerine göre bir AB üniversitesinde eğitime başlayabilir, ideallerindeki meslek için prestijli ve dünyaca kabul gören bir eğitim ve diplomaya kavuşabilirler. Bu hem giriş koşulları hem de maddi imkanlar bakımından çok mantıklı bir seçenektir. Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bölümünde üniversite eğitimi ücretsiz olarak  verilmekte, yabancı dille eğitim yapan üniversitelerde ise eğitim çok ekonomik koşullarla alınabilmektedir. Yani Türkiye’de eğitim alan öğrencilerin büyük bölümü AB ülkelerinde kendilerine tanınan hak ve olanakları kapsamında geniş seçeneklere sahiptir ve maalesef bu çok az öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu tarafından bilinmektedir.

İlgili Linkler:

Bologna Süreci

http://bologna.yok.gov.tr/?page=yazi&c=1&i=3

Lizbon Anlaşması

http://bologna.yok.gov.tr/?page=yazi&c=68&i=69

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=372:avrupa-bgesde-ysekretle-gbelgeler-taninmasina-k-slee-lbon-slees&catid=6:uluslararasylge&Itemid=36

Son Güncelleme: 20.07.2013

Bize ulaşmak ve fırsatlardan haberdar olmak için bizi takip edinGüncel Haberler
01
02
03
04
Work and Travel
01
Türkiye Maliyetiyle Yurtdışı Üniversite
Yurtdışında üniversite okumak sanılan aksine çok maliyetli değildir. Yurtdışında bir çok farklı ülkede her bütçey... Devamı...