İngiltere’de Master Başvuru ve Kabul Kriterleri

İngiltere’de Master (Yüksek Lisans) Başvuru ve Kabul Kriterleri

Lisans Diploması: Türkiye’de 4 yıllık bir üniversiteden mezun olan her öğrenci İngiltere’de master programına başvurma hakkına sahiptir.

Akademik Başarı: Not ortalaması 4 üzerinden 2.0’dan daha düşük olan öğrencilerin master için direk olarak kabul almaları çok zordur. Bir üniversiteden kabul alabilmek için not ortalamasının en az 2.50 olmasını tavsiye ederiz. Ideal olan ise 3.0 ve üzeri olan mezuniyet notlarıdır. Her okulun belirlediği mezuniyet not ortalaması farklı olabilir. Iyi üniversitelerin istedikleri minimum ortalama genelde 3.0 ve üzeridir. 

Diğer taraftan, İngiltere’de her diploma ortalamasını kabul edecek bir üniversite bulunmaktadır. Önemli olan doğru okullara başvurunuzun gerçekleştirilmesidir.

İngilizce Yeterlilik: İngiltere’de herhangi bir yüksek lisans programına katılmak için İngilizcenizin proficiency ya da advanced seviyesinde olması gerekmektedir. IELTS sınavından ortalama 6.5 alan öğrenciler İngiltere’de bir master programına kabul alabilir.

Pre-Master Programı: Mezuniyet not ortalamanız düşük kalıyorsa ya da İngilizceniz yeterli değilse, Pre- Master programına katılabilirsiniz. Pre-Master programını akademik başarı durumunuzu yükseltmek ve daha iyi programlar tarafından kabul edilmek için bir alternatif olarak da değerlendirebilirsiniz. İngiltere’de her üniversitenin Pre-Master programı yoktur. Bazı üniversitelerin Pre-Master programı anlaşmalı oldukları College’lar bünyesinde verilmektedir. Pre- Master programları, okumak istediğiniz bölüme göre değişir. Örneğin, Business Pre-Master programı, Mühendislik Pre-Master programı gibi..

Başvuru Evrakları

  • Personal Statement (niyet mektubu )
  • Diploma (mezunlar için)
  • Öğrenci Belgesi (mezun olmayanlar için)
  • CV
  • Transkript Belgesi
  • 2 adet Akademik Referans Mektubu
  • 1 adet İş ya da Staj Referans Mektubu
  • Sertifikalar, Sizi Tanımlayan Başka Belgeler
  • IELTS belgesi
  • Gerekiyorsa Portfolyo (sanat ve dizayn bölümleri için )

Başvuru Dönemi

Her üniversitenin belirlediği bir son başvuru tarihi vardır. Ancak yüksek lisans programlarına başlamayı düşündüğünüz tarihten bir yıl önce başvurular başlar ve okul başlangıç tarihinden ortalama 2-4 ay öncesinde biter.  Başvurular üniversiteye ulaştıktan sonra genellikle dört- altı hafta içinde sonuçlanır.

Şartsız Kabul

Akademik ve dil yeterliliği olan öğrenciler diğer koşulları da sağlıyorsa şartsız kabul almaktadırlar.

Şartlı Kabul

Öğrencilerin akademik ve İngilizce yeterliliği saptanamadığı durumlarda (halen eğitimini sürdürüyor olmak, İngilizce yeterlilik sınavı sonucunu henüz almamış olmak vb.) şartlı kabul verilir.

 

 

Bize ulaşmak ve fırsatlardan haberdar olmak için bizi takip edinGüncel Haberler
Work and Travel
01