IELTS Sınavı

İngilizcenin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce seviyelerini belirlemek üzere tüm dünyada uygulanan ve dünyanın en çok tercih edilen dil sınavıdır. Ülkemizde Britisih Council tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da yapılmaktadır.

IELTS Cambridge Üniversitesi ESOL sınavları (Cambridge ESOL),British Council ve IDP: IELTS Australia tarafından ortaklaşa düzenlenir. IELTS İngilizce dil seviyesini en yüksek uluslar arası standartlara uygun olarak ölçmektedir. Sınav adayların dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçen dört bölümden oluşmaktadır.

IELTS’in Kabul Edilirliği

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya, Kanada ve daha birçok ülkede ve ülkemizde 6.500’den fazla üniversite, meslek enstitüsü ve kurum, adayların İngilizce dil seviyelerinin kanıtı olarak IELTS sonucunu kabul etmektedirler. Son yıllarda Amerika’daki üniversitelerin de IELTS’i kabul etmesiyle birlikte IELTS ile Amerika’ya giden öğrenci sayısı her yıl artmaktadır.

IELTS Kimler İçin Gereklidir?

 • Ülkemizde üniversitelerin İngilizce hazırlık muafiyetinden yaralanmak isteyenler.
 • Ülkemizde üniversitelere yüksek lisans veya doktora başvurusu yapmak isteyenler.

Ülkemizde bütün üniversiteler IELTS’İ kabul etmektedir. Adaylar ilgili üniversitenin hangi notu kabul ettiğini öğrenmelidir.

 • Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere yurtdışındaki üniversitelerin lisans veya lisansüstü programlarına başvuruda bulunmak isteyenler.
 • İngilizce seviyesinin belgelenmesinin zorunlu olduğu şirketlere iş başvurusunda bulunmak veya dil tazminatı almak isteyenler (THY, Yapı Kredi Bankası, Anadolu Sigorta, Akbank, Türkiye İş Bankası gibi)
 • Çeşitli ülkelere göçmenlik veya iş başvurusunda bulunmak isteyenler.

Sınavın Düzenlenmesi

IELTS sınavları dünyanın her yerinde – 100’ün üzerinde ülkede 300’den fazla merkezde – düzenlenmektedir. Sınav merkezlerinin tam listesi için IELTS’nin internet sitesini ziyaret ediniz: www.ielts.org

IELTS sınavı ayda en fazla dört defa düzenlenmektedir. Sınav tarihlerini öğrenmek için ilgili sınav merkezi ile temasa geçiniz. Sınav sonuçları sınav tarihinden 13 gün sonra belli olmaktadır.

Adaylara sadece bir tane sınav sonuç belgesi verilecek ve ilave nüsha talepleri kabul edilmeyecektir. Sınav merkezleri, sonucun gönderilmesi istenen kurum ve kuruluşlara ilave sınav sonuçlarını gönderebilmektedir. Kayıtlı kuruluşlar, E- Download hizmeti sayesinde sınav sonuçlarını elektronik ortamda görüntüleyebilmektedir.

Adayların girebilecekleri sınav sayısına ilişkin bir kısıtlama yoktur.
Sınava Kayıt

IELTS Türkiye’de, İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulanır fakat bu sınavın bütün başvuru işlemleri sadece British Council İstanbul ofisinden yapılmaktadır.

Adaylar hangi modüle girmeleri gerektiğini ilgili kurum veya üniversiteden öğrendikten sonra www.britishcouncil.org.tr adresinden başvurusunu yapmalıdır. Girilebilecek sınav sayısına ilişkin kısıtlama yoktur.

Sınav Formatı ve Puanlama

IELTS, Akademik ve Genel Eğitim olmak üzere iki ayrı modülde uygulanır. Akademik Eğitim modülünde, adayları lisans veya lisansüstü programlarda eğitim almaya hazır olup olmadığı ölçülür. Genel Eğitim modülünde ise başka bir ülkeye göç etmek veya çalışma amacı olan adayların iletişim kurma becerileri ölçülür. Bu modül orta öğrenim görmek, çalışmak, mezuniyet gerektirmeyen kısa süreli eğitim almak programlarına katılmakiçin İngilizce konuşulan ülkelere başvurmakta veya göçmen olarak Avustralya, Kanada veya Yeni Zelanda’ya gitmek isteyen adaylara imkan sağlamaktadır. Genel Eğitim Modülü sınav merkezlerinin tümünde düzenlenmemektedir. Hangi sınava girmeniz gerektiği konusunda emin değilseniz, sizden sınav sonucunu isteyen kurum ile temasa geçerek sorunuz.

Her bölüm 1-9 arasında tam veya buçuklu olarak(6,0-6,5 gibi) puanlanır. Ardından tüm puanlar dikkate alınarak Genel Puan(Overall Band Score) yine aynı şekilde hesaplanır.

Dinleme

Süresi yaklaşık 30 dakikadır.

Adaylar bu bölümde kayıtlı metinleri dinlemektedir. Sınav ilerledikçe düzeyi zorlaşan bu metinler, monolog ve karşılıklı konuşmalardan oluşmakta ve çeşitli İngilizce aksanları içermektedir.

Adaylar kaydı sadece bir kez dinleyebilir, ancak soruları okumak ve cevaplarını yazmak için süre verilmektedir.

Konuşma

Süresi yaklaşık 11–14 dakikadır.

Sınavın bu bölümünde yüz yüze görüşme yapılır. Adayların konuşma İngilizcesini kullanma, kısa sorulara cevap verme, aşina olduğu bir konu üzerinde detaylı olarak konuşma ve görüşmeci ile karşılıklı iletişim kurma becerileri ölçülür.

Akademik Okuma

Süresi yaklaşık 60 dakikadır.

Üzerinde çalışma yapılması gereken üç okuma parçasından oluşur. Metinler kitaplar, dergi ve gazetelerden alınmış ve uzmanlık gerektirmeyen konularda yazılmıştır. Metinlerin en az bir tanesi detaylı bir argüman içerir.

Akademik Yazma

Süresi yaklaşık 60 dakikadır.

Önce adayların 150 kelimeden oluşan bir yazı yazması istenir. Verilen çizelge, tablo, grafik veya diyagrama bakarak yazılan metinlerle adayların bilgiyi sunma ve girdilerin ana özelliklerini özetleme becerisi ölçülür. İkinci olarak ise adaylar, verilen bir ifade veya soru ile ilgili en az 250 kelimelik kısa bir yazı yazmaktadır. Adayların görüşlerini sunabilmeleri, bir argüman oluşturabilmeleri ve soyut konularda tartışabilme becerisini göstermeleri beklenir.

Genel Eğitim Okuması

Süresi yaklaşık 60 dakikadır.

Metinler adayların İngilizce konuşulan ülkelerde günlük olarak karşılaşmaları beklenen konuları içermektedir. Gazete, reklam, kullanım kılavuzu ve kitap gibi kaynaklardan alınan metinlerle adayların bilgiyi anlama ve kullanma becerisi ölçülür. Metinlerden bir tanesi diğerlerinden daha uzundur ve argümandan farklı olarak tasvir içermektedir.

Genel Eğitim Yazma

Süresi yaklaşık 60 dakikadır.

Önce adayların bilgi soran veya bir durumu anlatan en az 150 kelimelik bir mektup yazmaları istenir. İkinci olarak adaylar verilen bir ifade veya soru ile ilgili en az 250 kelimelik kısa bir yazı yazmaktadırlar. Adayların görüşlerini sunabilme, bir argüman oluşturabilme ve çeşitli konularda tartışabilme becerisini göstermeleri beklenir.

Sınavın Formatı

Adaylar dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerinden sınava girer. Tüm adaylar aynı Dinleme ve Konuşma sınavlarını alır. Okuma ve Yazma kısmında ise Akademik veya Genel Eğitim olarak tercih yapılması söz konusudur. Aday, Akademik veya Genel Eğitim sınavlarından hangisine girmesi gerektiğini sınav gününden önce belirlemiş olmalıdır. Aday belirlediği sınav modülünü sanal ortamda gerçekleştirdiği kayıtta kendisi işaretler. Sınavlar hiç bilmeyenden (kullanıcı değil) uzman seviyesinde bilene (uzman kullanıcı) kadar tüm İngilizce dil seviyesini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. İlk üç sınavın – Dinleme, Okuma ve Yazma – aynı gün içinde alınması gerekir. Bu üç sınav arasında dinlenme molası verilmez. Konuşma sınavı ise test merkezinin kararına bağlı olarak diğer üç sınavın yapılacağı tarihten yaklaşık yedi gün önce veya sonra yapılmaktadır. Sözlü sınavı için belirlenen günler aday yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir.

Sınava Hazırlık

Sınav için bir hazırlık kursuna devam etmek gerekli değildir; ancak iyi bir hazırlık yapılması kesinlikle tavsiye edilmektedir. Resmi Hazırlık Seti sınav merkezlerinden veya doğrudan Cambridge ESOL veya IDP: IELTS Australia’dan temin edilebilir. Hazırlık Setinde örnek test ve cevap anahtarı, Dinleme sınavı için CD ve üç tane Konuşma sınavı vardır. Bu Seti kullanan adaylar İngilizce düzeyleri hakkında bilgi edinebilir ve sınavın biçimine alışmış olur. Ayrıca pek çok basılı hazırlık malzemesi de mevcuttur.

IELTS Sınavının Sonuçları

Sınav sonuçları sınav tarihinden 13 gün sonra belli olmaktadır. Bazı sınav merkezlerinde adaylar sınav sonucu 13 günde öğrenebilirken, bazılarında sonuçlar 13. gün postaya verilir. Sınav merkezleri sonuçları telefon, faks veya e-posta ile gönderemez. Kaybolan sınav sonuç belgeleri için yenisi gönderilmez. Sınavın her bölümü için ayrı bir puan verilir. Daha sonra tüm puanlar dikkate alınarak Genel Bant Puanı hesaplanır. Genel Bant Puanı her bölüm için tam ve yarım bant olarak raporlanır. Alınan puanın nasıl hesaplandığı ve yorumlandığına ilişkin daha fazla bilgi için www.ielts.org sitesini ziyaret ediniz. IELTS sınavları adayın İngilizce dilini kullanma becerisini doğru olarak yansıtmak için hazırlanmıştır. Sınavlar, puanlarda istatistiksel olarak büyük varyasyonlar olmasına imkân vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. IELTS sonuçlarının adayın İngilizce becerisini gerçek anlamda yansıtmasını sağlamak amacıyla, sınav puanlarının olağan dışı bir eğilim gösterdiği durumlarda sınav kâğıtları tekrar değerlendirilir ve IELTS Sınav Partnerleri adaydan kısmen veya tamamen yeniden sınava girmesini isteyebilir. Sınavın bu şekilde tekrar yapılması halinde bir kez daha ücret alınmaz ve sonuç ancak sınav ikinci kez yapıldıktan sonra açıklanacaktır.

Sınav Sonuç Belgesi

Sınav Sonuç Belgesi çok sayıda güvenlik sağlayıcı unsuru içermektedir ve Sınav Sonuç Belgesinin gerçek olup olmadığı çevrimiçi teyit hizmeti (On-line Verification System) ile tespit edilebilir. Daha fazla bilgi için www.ielts.org sitesini ziyaret ediniz. Cambridge ESOL, British Council ve IDP: IELTS Australia üzerinde oynanmış veya bilgileri kötüye kullanılan Sınav Sonuç Belgesini iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. IELTS Test Partnerleri, iki yıldan daha eski Sınav Sonuç Belgelerinin kurumlar tarafından kabul edilmemesini önermektedir. Bu nedenle, iki yıldan daha eski sınavlara ilişkin Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmemektedir. Eğer aday sınava girdiği tarihten bu yana İngilizce seviyesini aktif olarak koruduğunu veya geliştirmeye çalıştığını kanıtlayabilirse, kurumlar eski Sınav Sonuç Belgelerini kabul edebilir. Ancak, bu kararı IELTS Test Partnerleri değil ilgili kurumlar verebilir. IELTS Test Partnerleri bir adayın İngilizce seviyesini onaylar nitelikte bir yazı veya referans veremezler.

>>> IELTS Bant Puanları

9 Uzman Kullanıcı Dile tamamen hâkim durumdadır; dili uygun ve doğru biçimde, akıcı olarak ve her şeyi anlayarak

kullanmaktadır.

8 Çok İyi Kullanıcı Arada sırada olan hatalar ve uygunsuz kullanımlar dışında dile tamamen hâkim durumdadır. Bilmediği

konularda yanlış anlamalar söz konusu olabilir. Karışık detaylı argümanları başarıyla yürütebilir.

7 İyi Kullanıcı

Bazı durumlarda hatalar, uygunsuzluklar ve yanlış anlamalar olmakla beraber dile hâkim durumdadır.

Genel olarak dili kullanırken yaşanan karışıklıkların üstesinden gelebilir ve detaylı değerlendirmeleri

anlar.

6 Yetkin Kullanıcı Bazen hata, uygunsuzluk ve yanlış anlama olmasına rağmen genel olarak dile etkin şekilde hâkimdir.

Özellikle bildiği konularda komplike cümleleri başarır ve oldukça iyi anlar.

5 Mütevazı Kullanıcı İngilizce diline kısmen hâkimdir, çoğunlukla içinde bulunduğu durumla başa çıkabilir ancak çok sayıda

hata yapması muhtemeldir. Kendi alanında temel iletişimi başarabilmelidir.

4 Sınırlı Kullanıcı Temel yetkinliği aşina olduğu ortamlarla sınırlıdır. Anlama ve ifade etme konusunda sıklıkla problemler

yaşar. Komplike cümleler kuramaz.

3 Son Derece Sınırlı Kullanıcı Çok aşina olduğu konularda sadece genel konuları anlar ve konuşur. Konuşması sık sık kesintiye uğrar.

2 Kesintili Kullanıcı

Aşina olduğu konularda kelimelerin tek başına veya kısa cümlelerin kullanıldığı, çok temel bilgilerin

verilmesi ve acil ihtiyaçların karşılanması dışında gerçek anlamda bir iletişimi gerçekleştiremez.

Konuşma ve yazışmaları anlamakta ciddi sıkıntılar yaşar.

1 Kullanıcı Değil Birkaç kelimeyi tek başına kullanmaktan başka İngilizce dilini kullanma becerisine sahip değildir.

0 Sınava Girmedi Kişinin İngilizce seviyesini ölçecek bilgi mevcut değildir.

>>> IELTS

Sınavlar

Her aday dil becerisini gösteren dört alanda – dinleme, okuma, yazma ve konuşma – dört sınava girer.

>>> Dinleme

Dinleme becerisini ölçen sınav yaklaşık 30 dakika sürer. 40 soru ve dört bölümden meydana gelir. Bu sınav CD’ye kaydedilmiştir ve kayıt SADECE bir kez dinlenebilir. Sınav esnasında adaylara soruları okumaları, cevaplarını yazmaları ve daha sonra da kontrol etmeleri için süre verilir. Adaylar CD’yi dinlerken cevapları da soru kâğıdının üzerine yazar. Kayıt sona erdiği zaman, yanıtları cevap formuna taşımaları için adaylara 10 dakika süre verilir. İlk iki bölüm sosyal ihtiyaçlara ilişkilidir. İki kişi arasında geçen konuşmayı bir monolog takip eder. Son iki bölümde ise akademik veya eğitim konuları ile daha yakından ilgili durumlar vardır. Maksimum dört kişinin katıldığı bir konuşmayı yine bir monolog takip eder. Kayıtlarda farklı İngilizce aksanları kullanılır ve bu durum IELTS sınavının uluslararası kullanımını yansıtır.

>>> Okuma

Okuma sınavı 60 dakika sürer. Sınavda toplam 2,000 ila 2,750 kelime içeren üç okuma parçası ve bunlar hakkında sorulmuş 40 soru vardır. Akademik Okuma ve Genel Eğitim Okuma sınavları aynı formata sahiptir. Tüm yanıtların 60 dakikalık süre içinde cevap formuna yazılması gerekir. Yanıtların soru kâğıdından cevap formuna taşınması için ilave süre verilmez.

Akademik Okuma

Metinler dergi, kitap ve gazetelerden alınmıştır. Metinler uzman olmayan kişilerin anlayacağı şekilde hazırlanmıştır. Metinlerin en az bir tanesinde detaylı mantıksal bir argüman yürütülür. Metinlerde diyagram, grafik veya çizim gibi söz içermeyen anlatımlar da yer alabilir. Eğer teknik terimler kullanılmışsa, basit bir terimler sözlüğü de verilir.

Genel Eğitim Okuma

Birinci bölüm olan ‘sosyal yaşam’ da temel İngilizce dil bilgisi kurallarına ilişkin metinler kullanılır ve adayların genel bilgileri bulup çıkarma ve verebilme becerileri ölçülür. İkinci bölüm olan ‘eğitim yaşamı’nda, eğitim konusuna, örneğin eğitim programının kendisine veya gereksinimlerine odaklanılır. Bu bölümde daha komplike bir dilin kullanıldığı, kesin veya ayrıntılı ifadelerin yer aldığı metin veya metinler kullanılır. Üçüncü bölüm olan ‘genel okuma’ da daha karışık yapıların yer aldığı uzun düzyazı metinler vardır. Metinlerin içeriği tartışma konularından farklı olarak geniş bir aday yelpazesi için açıklayıcı ve öğretici niteliktedir.

>>> Yazma

Yazma becerisinin ölçüldüğü sınav 60 dakika sürer. Sınavda tamamlanması gereken iki iş bölüm vardır. Adayın en az 150 kelimelik bir metin yazmasını öngören 1. Bölüm için yaklaşık 20 dakika harcanması önerilir. En az 250 kelimenin kullanılması gereken 2. Bölüm ise yaklaşık 40 dakika sürmelidir. Yanıtlar cevap formuna ve tam olarak yazılmalıdır. Not veya madde halinde yazılmış yerler kısmen veya tamamen yanıt olarak kabul edilmez. Adaylar, asgari kelime sayısını içermeyen metinlerin cezaya maruz kalacağını dikkate almalıdır.

Akademik Yazım

1. Bölümde adayların bazı bilgileri (grafik/tablo/çizelge/diyagram) anlatması ve bunu kendi kelimeleri ile yapması istenir.

Adaylardan bir veriyi açıklaması veya anlatması, bir sürecin aşamalarını, bir düzeneğin nasıl çalıştığını veya bir obje veya olayı anlatması istenebilir.

2. Bölümde adaylara bir bakış açısı, tartışma konusu veya problem sunulur.

Adayların içerik, kelime dağarcığı ve fikirlerin oluşturulması açısından uygun şekilde karşılık verme becerisini göstermesi gerekir. Açıklamalar/özetler (1. Bölüm) ve kısa metinler (2.Bölüm) uygun yanıtlardır ve kurallara uygun bir biçimde yazılmaları gerekir.

Genel Eğitime dayalı Yazım

1. Bölümde adaylardan bilgi istedikleri veya bir durumu anlattıkları bir mektup yazarak ilgili probleme karşılık vermesi istenir.

2. Bölümde adaylara bir bakış açısı, tartışma konusu veya bir problemi sunulur.

Adayların içerik, kelime dağarcığı ve fikirlerin oluşturulması açısından uygun şekilde karşılık verme becerisini göstermesi gerekir. Şahsi, yarı-resmi veya resmi yazışma (1. Bölüm) ve kısa metinler (2. Bölüm) uygun yanıtlardır. Genel Eğitim Yazımı

2. Bölümde, Akademik Yazım 2. Bölüme kıyasla daha şahsi bir içerik kabul edilir.

>>> Konuşma

Konuşma becerisinin ölçüldüğü sınav 12 ila 14 dakika arası sürer ve aday ile sınav yetkilisi arasında geçen sözlü bir görüşmeden oluşur. Tüm Konuşma sınavları dijital olarak kayıt edilmektedir.

1. Bölümde adaylar kendileri, evleri/aileleri, işleri/eğitimleri, ilgi alanları ve aşina oldukları bir dizi konu hakkında sorulan genel sorulara cevap verirler. Bu bölüm 4–5 dakika sürer.

2. Bölümde adaya kart üzerindeki sözel ipucu unsurları verilir ve belli bir konuda konuşması istenir. Yaklaşık 2 dakikalık konuşmasına hazırlık yapmak için Adaya 1 dakika süre verilir.

Sınav yetkilisi daha sonra 1 veya 2 tane adet tamamlayıcı soru sorar.

3. Bölümde sınav yetkilisi ile aday daha soyut konu ve kavramlar üzerinde görüşme yapar. Bu konu ve kavramlar 2. Bölümdeki konu parçası ile bağlantılıdır. Görüşme 4 ila 5 dakika sürer.

IELTS’in Benzeri Sınavlardan Farkı

 • Yüz Yüze Konuşma

IELTS’i benzeri sınavlardan ayıran en önemli özelliği konuşma bölümün yüz yüze uygulanmasıdır. Konusunda uzman eğitmenler adaya kendisini rahatça ifade edebileceği gerçek bir diyalog ortamı sağlarlar. Bu metod, konuşma ve davranış üzerine yapılan birçok akademik araştırmayla desteklenmiştir.

Amaç, adayın konuşma İngilizcesini kullanabilme, kısa sorulara cevap verebilme, aşina olduğu bir konu üzerine detaylı olarak konuşabilme ve karşılıklı iletişim kurabilme becerilerini ölçmektir.

İlk bölümde aday; aile, iş, ilgi alanları ve benzeri bir konu hakkında sorulan sokulara cevap verir. Örnek;

 • How do you spend your free time?
 • Do you have any hobbies?
 • Are you like anyone in your family?
 • What type of house do you line in?
 • What do you dislike about your studies?

İkinci bölümde ipuçlarına karşılık adayın belirli bir konuda konuşması istenir. Adaya hazırlanması için 1 dakika süre verilir. Örneğin;

 • Tell me about your favourite local festival.

Son bölümde ise ikinci bölümle bağlantılı olarak diyaloğa devam edilir. Örnek;

 • Is this type of festival important in your culture?
 • Are traditional clothes important to maintain?
 • Would you expect this festival to change in the future?
 • Is it important to maintain local traditions like this?

ILELTS ile aynı amaca yönelik diğer sınavlarda konuşma bölümü, mikrofon ve kulaklık ile bilgisayar üzerinden uygulanır ve sağlıklı bir diyalog ortamı sağlanamaz.

 • Kağıt-Kalem Uygulama (Paper Based System)

ILETS, kağıt-kalem ile uygulanan bir sınavdır. Adaylar, kendi eğitim ve sınav sistemlerinden de alışık oldukları bu uygulamada gerçek performanslarını gösterebilirler. Cevaplarını değiştirmek isteyen adayların, her bölümün süresi dolana kadar fırsatları vardır.

ILELTS ile aynı amaca yönelik sınavlar yine dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşur, genelde Computer Based ya da Internet Based diye adlandırılan ve bilgisayar üzerinden uygulanan sınavlardır.

Bu sınavlarda yan yana oturan iki adaydan birisi okuma bölümünü yaparken diğer aday dinleme ve başka bir bölümü yapıyor olabilir. IELTS’de ise tüm adaylar dinleme, okuma ve yazma bölümlerine aynı anda başlayıp aynı anda bitirirler. Konuşma bölümünde ise birbirinden bağımsız olarak sınavı alırlar.

Bize ulaşmak ve fırsatlardan haberdar olmak için bizi takip edinGüncel Haberler
Work and Travel
01